DİSK’ten Vergi Dairesi Başkanlığı önünde eylem: ‘Holdinglerin vergileri bir gece yarısı sıfırlanırken…’

DİSK, gelir vergisi dilimleri yüzünden emekçilerin fiyatlarında yaşanan kayıpların sona erdirilmesi, ücretlilerden alınan gelir vergisi oranlarının düşürülerek vergi dilim ölçülerinin yükseltilmesi, “vergide adalet, gelirde adalet” sağlanması talebiyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde bugün açıklama yaptı. Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Kazım Doğan ve Seyit Aslan ile sendika üyeleri de katıldı. 

“Dilim dilim soyuluyoruz”, “Vergi dilimi soygununa son” ve “Vergide adalet istiyoruz” yazılı dövizlerin taşındığı aksiyonda, “Gelirde adalet, vergide adalet” ve “Gelir vergisi düşürülsün” sloganları atıldı. Burada konuşan İstek Çerkezoğlu, dünyada emekçilerin eline geçen net fiyatın giderek daha da azalan diğer bir ülke olmadığını söyledi. 

Artan enflasyona da dikkat çeken Çerkezoğlu, “Artan vergi yükü ile fiyatlarımız erimeye devam ediyor. Yüksek enflasyon nedeniyle büyük alım gücü kaybı yaşayan emekçiler artık de vergi dilimleri marifetiyle yoksullaştırılıyor” diye konuştu. “Çarşıya, pazara, markete her gittiğimizde fiyatlar artıyor, konutumuza gelen her fatura bir evvelkinden yüksek oluyor ancak personellerin artması gereken fiyatları, vergi dilimleri nedeniyle yıl içerisinde düşüyor” diyen Çerkezoğlu, şunları söyledi: 

“EKMEĞİMİZ ÇALINIYOR”

Gelir eşitsizliği yetmezmiş üzere vergi adaletsizliği ile ekmeğimiz çalınıyor. Çalışanlar olarak bizler güya çok zenginmişiz üzere nisan ve mayıs aylarında yüzde 20’lik ikinci vergi tarife dilimine, ağustos ayından itibaren yüzde 27’lik üçüncü tarife dilimine giriyoruz. Örneğin 10 bin lira brüt fiyatı olan bir emekçi arkadaşımız, ocak ayında 637 TL vergi öderken eylül ayında 2 bin 342 TL’ye yükseliyor. Bu örtülü biçimde vergi artırımı demektir. Artırımlar nedeniyle zati geçim zorluğu çeken emekçilerin cebine, hükümet bir de vergi yoluyla el uzatıyor. Ücretliler yılbaşında toplam çıkarının beşte birini vergi ve kesintilere öderken bugün neredeyse üçte birini ödüyorlar. Öteki bir tabirle sene başında çalıştığımız her beş saatin birini devlete çalışırken bugün çalıştığımız her üç saatin birinde vergi daireleri ve SGK için çalışıyoruz. 

“ÇOCUĞUMUZUN BESLENMESİNDEN KISIP VERGİ ÖDÜYORUZ”

Hayat pahalılığı yetmezmiş üzere çocuğumuzun beslenmesinden kısıp vergi ödüyoruz. Bu adaletsiz vergi sistemine ‘hayır’ diyoruz. Net fiyatların ağustos ve eylül aylarından itibaren düşmesinin iki temel nedeni var. Birincisi, ücretlilere uygulanan gelir vergisi oranlarının yüksekliği. İkincisi, vergi tarife dilimlerinin enflasyondan, fiyat artışlarından ve yine değerleme oranlarından daha düşük olarak belirlenmesi. Böylelikle personellere varlıklı muamelesi yapılarak üst vergi dilimine sokulması. 2006 öncesinde fiyat gelirlerine uygulanan vergi oranları, başka gelirlere nazaran 5’er puan daha düşüktü. 2006 sonrasında AKP iktidarı, fiyatlara sağlanan bu 5 puanlık indirimi kaldırdı. Yani emekçi, işvereniyle tıpkı oranda vergi vermeye başladı. Adaletsizlik bununla sonlu kalmadı. Vergi dilimleri bilerek az artırılarak emekçiden daha çok vergi alınması sağlandı. 

“AÇIK BİR HIRSIZLIK VAR”

Lafı eğip bükmeden kitabın ortasından konuşalım. Burada açık bir soygun var. Vergi dilimlerinin düşük tutulmasıyla dilim dilim soyuluyoruz. Bakın bu soygun nasıl gerçekleştiriliyor, bir kere daha anlatalım. Biliyorsunuz, her yılın sonlarına gerçek hükümetin açıkladığı tekrar değerleme oranı ile vergilerdeki, harçlardaki, devletin alacaklarındaki artış oranı belirleniyor. Gelir vergisi tarife dilimlerinin de hükümetin ilan ettiği tekrar değerleme oranı kadar artması beklenir fakat bu türlü olmuyor. Vergi dilimleri, yıllardır yine değerleme oranlarından düşük artıyor. Böylelikle ücretliler her sene daha süratli halde üst vergi dilimine geçiyor. Ücretliler her sene daha yüksek oranda vergi vermiş oluyor. 

“VERGİ YOLUYLA SOYULUYORUZ”

İlk vergi dilimleri yine değerleme oranına nazaran artırılsaydı 2000 yılında 2 bin 500 TL olan birinci vergi dilimi 2022’de 81 bin 689 TL olarak uygulanmalıydı. Yani personeller yaklaşık 82 bin TL kazandıktan sonra bir üst vergi dilimine geçecek, daha yüksek oranda vergi ödeyecekti. Pekala 2022 yılında birinci vergi dilimi kaç olarak belirlendi, 32 bin TL. Yani 32 bin TL kazandıktan sonra personeller zenginleşmiş kabul edilerek üst vergi dilimine sokuldu. 2022’de, yılda 82 bin TL altında örneğin 81 bin TL kazanan bir fiyatlı, yüzde 15’lik birinci vergi dilimine girecekti. Pekala bugün hangi orandaki vergi dilimine giriyor, yüzde 27.  Çarşıdaki, pazardaki, marketteki, faturalardaki artırımlar yetmedi, bir de üstüne yüzde 15’ten yüzde 27’ye vergi artırımı. Yani açıkça vergi yoluyla gelirlerimiz azaltılıyor. Açıkça vergi yoluyla soyuluyoruz. Açıkça vergi yoluyla bu ülkenin tüm pahalarını üreten çalışanın, işçinin cebinden alınıp sermayeye, şirketlere kaynak aktarılıyor. Bu da yetmiyor, büyük şirketlerin, holdinglerin vergileri bir gece yarısı sıfırlanırken çalışanın, işçinin sırtındaki vergi yükü büyüdükçe büyüyor. 

DİSK’in vergi ve kesintilere dair tekliflerini hatırlatmak isterim. En düşük vergi dilimi kesintisi yüzde 10’a düşürülmeli ve en düşük vergi dilimi fiyatı minimum fiyat artışı kadar artırılmalıdır. Çağ dışı damga vergisi kaldırılmalı, patronlara uygulanan 5 puan SGK prim dayanağı çalışanlara da uygulanmalıdır. Brüt giydirilmiş fiyatı Ocak 2022’de 10 bin ve Temmuz 2022’de 15 bin TL olan bir personelin mevcut uygulamaya nazaran bugün 2 bin 617 TL olan vergi ölçüsü, DİSK’in bu tekliflerinin uygulanması durumunda durumda 768 TL’ye düşmektedir. 

“ADALETSİZ SİSTEMİN SONUCUDUR”

Sadece vergi dilimleri yoluyla dilim dilim soyulmuyoruz. Türkiye’de vergi sistemi baştan sona adaletsiz. Emekçinin fiyat geliriyle, karların, faizin, rantın tıpkı oranda vergilendirilmesi başlı başına adaletsizlik. Bizim bordrolarımızdan tıkır tıkır vergiler kesilirken, patron karları bir sonraki yıl vergilendiriliyor. Patronlara verilen imtiyazlar, indirimler, teşvikler bu adaletsizliği büyütüyor. Yetmiyor, büyük holdinglerin, şirketlerin vergilerinin bir gecede sıfırlanırken on milyonlarca ücretlinin vergi yükünü omuzunda taşıması adaletsizliği keyfiliğe dönüştürüyor. Bu adaletsiz vergi sistemi, adaletsiz tertibin bir sonucudur. Çalışanları fakirleştirerek, fiyatları baskı altına alarak, biz üretenlerden çalarak şirketleri büyütmeye çalışan bir zihniyetin eseridir. Yoksulu daha yoksul yaparak, zengini daha güçlü etmeye yeminli bir iktidarın şuuru siyasetlerinin sonucudur.” 

“GELİR VERGİSİ ORANI ÜCRETLİLERDE YÜZDE 10’A DÜŞÜLMELİDİR” 

Çerkezoğlu, acil yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı: 

“- Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşülmelidir. 

– Vergi tarife dilimler en az minimum fiyat yahut tekrar değerleme oranında artırılmalıdır. 

– Patronlara uygulanan 5 puan SGK prim dayanağı çalışanlara da uygulanmalıdır. Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.” 

Vergi adaleti için çabaya devam edeceklerini belirten Çerkezoğlu, “Gelin daima birlikte, omuz omuza vergilerin düşürülmesi için, adil vergi sistemi için çaba edelim” daveti yaptı. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir